Arsenal ima „toliko različitih priča“…
Dobrodošli u njih!

Zgrada Arsenala spomenik je baštine Republike Hrvatske.
Povijesni centri bude osjećaje i oslobađaju um…
„no zgrade koje ne žive propadaju“…

Naš zadatak je spojiti povijesni ambijent i tradiciju sa mjestom susreta suvremenih potreba kulture, zabave ili obilježavanja svakodnevnih bitnih događaja. Mi želimo pretvoriti Vaše snove u događaje. Pozivamo Vas da nas upoznate…


bannerORGANIZACIJA DOGAĐANJA NA BRODU

Organizacija događanja